- Tracked ger en känsla av frihet.

Infrakraft har vuxit från 386 miljoner kronor i omsättning, till 1,5 miljarder kronor på två år. Med en så stor ökning på kort tid behövde Mattias Cirre, CFO sedan två år, ett nytt system. Valet föll – efter några påtryckningar från kollegor – på Tracked.

Visst, man kan ha Excel. Men med Tracked får vi en helt annan trygghet.

 

När Mattias Cirre på Infrakraft började som CFO fick han en tydlig uppgift direkt. Utvärdera alla affärssystem. Han fick fria händer – nästan.

- De sa att jag fick göra vad jag vill, men du måste ha Tracked. Där var det stenhårt. Två kollegor hade tipsat om det och då var det inte så mycket att göra.

Efter att Infrakraft valt Tracked förstod Mattias Cirre varför hans kollegor var så övertygade om att det var rätt system.

- Det är en otroligt smakfull filtrering av hela ekonomisystemet. Man ser all ekonomi och alla projekt. Vi har 35 projekt samtidigt, med en projektledare för varje. I Tracked kan vi följa ekonomiska utfallet i alla de projekten.

Trygghet och frihet är två ord som Mattias Cirre kommer tillbaka till när han beskriver Tracked.

- Vi hade en konkurrent innan, men där fanns en hel del begränsningar. Då kändes Tracked som en frihet. Tillförlitlighet med siffrorna med ett bra system som fungerar. Man känner en tillit.

- Visst, man kan ha Excel. Men med Tracked får vi en helt annan trygghet. Det är enkelt och pedagogiskt. Alla ledande personer kan följa hela verksamheten.

Den goda dialogen med Tracked plussar Mattias Cirre extra för.

- De har bra support, och både Per och Sven är mottagliga för förändringar. Saknar man någonting så kan de diskutera en lösning. De är flexibla och serviceminded.

 

Tillbaka till Tracked >

Kontakta mig