Uppdatering Entré 5.8.4065 till Entré 5.8.4098

Nu finns en ny version av Entré tillgänglig vilken bl.a. innehåller

  • Ny funktionalitet för ”Grön Teknik”
  • AGI – Ny redovisning för ”Betalt för drivmedel vid bensinförmån”
  • Bilförmånskod med 8 tecken

 

Grön Teknik

Från och med 1 januari 2021 skall utföraren kunna erbjuda sina kunder (köpare) skattereduktion för kostnaden för arbete och material vid installation av grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som rot och rut, så att kunden får avdraget direkt på fakturan. Det är du som företagare som begär utbetalning från Skatteverket i tjänsten Grön teknik – företag. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år.

Läs mer på https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/gronteknikforetag.4.676f4884175c97df4192a42.html

Läs mer om hur du ställer in och använder Grön Teknik i Entré.

 

Betalt för drivmedel vid bensinförmån

Se här hur du hanterar nettoavdrag för drivmedel vid bilförmån

 

Läs mer om övriga nyheter och rättningar som ingår i uppdateringen i dokumentet nedan:

Nyheter i Entré version 5.8.4098 

 

Läs mer om rättningar för Entré Glas nedan:  

Rättningar i Entré Glas version 5.8.7696

 

 Om uppdateringen: 

Notera att ni som har Entré installerat centralt hos Golvkedjan, Comfort eller i Hantverksdatas molntjänst INTE skall genomföra den här uppdateringen på egen hand, det kommer att göras centralt.

Ni som kör Entré på ett fjärrskrivbord/terminal server/Citrix måste prata med er IT-administratör eftersom det krävs administrativa rättigheter på servrarna för att kunna genomföra uppdateringen. 

 

Hur man uppdaterar Entré >>

Kontakta mig