Uppdatering Entré 5.8.4110 till Entré 5.8.4161

Nu finns en ny version av Entré tillgänglig vilken bl.a. innehåller

  • Ny funktionalitet för lärlingshantering enligt arbetad tidsperiod i månader enligt Byggavtalet
  • Rättade avdragstexter för Grön Teknik
  • Det nya schemat för att skapa ansökningsfil till SKV för Grön Teknik är nu klart. Observera att SKV’s tjänst för import av filer till Grön Teknik troligtvis inte blir färdigt förrän tidigast juni 2021.
  • Hjälp i Entré går nu till Hantverksdata Supports webbplats Kundtorget, där det finns länkar till handböcker, svar på vanligt förekommande frågor och mycket mer.

Nytt menyträd

Denna uppdatering innehåller även ett nytt menyträd, vilket innebär att systemansvarig efter uppdatering behöver logga in i ett företag för att slutföra installationen av det nya menyträdet. 

Läs mer om övriga nyheter och rättningar som ingår i uppdateringen i dokumentet nedan:

Nyheter i Entre 5.8.4161

 

Om uppdateringen: 

Notera att ni som har Entré installerat centralt hos Golvkedjan, Comfort eller i Hantverksdatas molntjänst INTE skall genomföra den här uppdateringen på egen hand, det kommer att göras centralt.

Ni som kör Entré på ett fjärrskrivbord/terminal server/Citrix måste prata med er IT-administratör eftersom det krävs administrativa rättigheter på servrarna för att kunna genomföra uppdateringen. 

 

Hur man uppdaterar Entré >>

Kontakta mig