Nyheter/Rättningar Entré Portal 5.5.9

Uppdateringen innehåller rättningar och en rad nyheter för Entré Portal (EntreNet) i webbläsare.
Nedan beskrivs några av de viktigaste nyheterna och rättningarna.

Versionsinformation
Entré Portal: 5.5.9-entrenet
EntreNet: 1.3.584-entrenet-production.0
Entré: 6.0.8039

Ladda ner dokumentet med nyheter och rättningar här.

Nyheter

Allmänt

 • Hantverksdata Hjälpcenter
 • Stöd för många fler språk
 • Skicka SMS från orderlistan / order (kostnad tillkommer per SMS)
 • SMS-mallar
 • Förbättrad dialog för att skapa ny kund när man skapar nytt projekt eller ny anläggning
 • Utökning av Sökfunktion för att skapa ny kund till att gälla samtliga platser där man kan lägga upp en ny kund (kostnad tillkommer per sökning)
 • Grundinställning för att enbart tillåta att man skapar ny kund via Sökfunktionen
 • Validering av momsregistreringsnummer och e-postadress
 • Kundunikt pris kan nu anges per filial


Offert

 • Ny grundinställning för Offert – Priser exklusive/Inklusive moms som standard
 • Varning för att spara innan man lämnar sidan
 • Kolumn för sannolikhet i offertlistan

 

Order/Fakturering

 • Förbättrad radregistrering på order
 • Samlat menyval för att lägga till text eller delsumma i orderrader
 • Ny grundinställning för förfallodatum för kreditfakturor

 

Dokumenthantering (DMS3)

 • Rättighetshantering (Create, Read, Update, Delete),
 • Åtkomsthantering till filer/mappar via användargrupper eller enskild användare
 • Förbättringar av frågeguider
 • Beskrivning av bilder
 • Kolumner för Skapad, Skapad av, Ändrad, Ändrad av
 • Läget för avdelaren mellan trädvyn och fillistan sparas nu
 • Kontakter vid skicka e-post
 • Ny markeringslinje för att avskilja huvudobjektets dokument och länkade objekt i trädvyn

 

Gästportal

 • Hantering av Gästanvändare

 

Leverantörsreskontra

 • Möjlighet att lägga till bilder vid manuell registrering av leverantörsfaktura (Kräver DMS3)

 

Planglas

 • Stöd för merförsäljningsartiklar kopplade till glaset
 • Normtidspåslag även per projekt
 • Stöd för höjd och bredd i offertvyer och rapporter

 

Rättningar

Uppdateringen innehåller även ett antal felrättningar och förbättringar.

 

DESKTOPLÄGE- Entré Portal i webbläsare eller app på surfplatta

Versionskrav
För att Entré Portal ska fungera full ut krävs att den surfplatta eller mobiltelefon man använder inte har för gammal version
av operativsystemet. Följande gäller
• Android version 11 eller senare
• iOS version 15 eller senare

Kontakta mig