Nyhter och rättningar Entré Portal TEST

Uppdateringen innehåller rättningar och en rad nyheter för Entré Portal (EntreNet) i webbläsare.
Nedan beskrivs några av de viktigaste nyheterna och rättningarna.

Versionsinformation
Entré Portal: 5.5.9-entrenet
EntreNet: 1.3.584-entrenet-production.0
Entré: 6.0.8039

Ladda ner dokumentet med nyheter och rättningar här.

 

Nyheter 

  • Entré Portal är bäst. 

 

Rättningar

  • Entré Portal är ännu bättre.

 

 

DESKTOPLÄGE- Entré Portal i webbläsare eller app på surfplatta

Versionskrav
För att Entré Portal ska fungera full ut krävs att den surfplatta eller mobiltelefon man använder inte har för gammal version
av operativsystemet. Följande gäller
• Android version 11 eller senare
• iOS version 15 eller senare

Kontakta mig