Nyheter/Rättningar Entré Portal Web 4.3.27

Uppdateringen innehåller rättningar för Entré Portal (EntreNet) i desktopläge i webbläsare och på surfplatta.

Nyheter

Order/Fakturering

 • Möjlighet att skapa ny kund i samband med att man skapar ny order. Styrs av användarens ”Skapa”-rättighet
 • Den generella orderlistan för arbetsledare visar nu alla ordrar, dvs filtret som dolde klarmarkerade ordrar har tagits bort. Filtret finns kvar som standard för listorna i ”Mina ordrar”.
 • Nu tillåts Acontofakturering och Delfakturering även utan att alla obligatoriska checklistepunkter är ifyllda.
 • Ny förbättrad förhandsgranskning av fakturor
 • Stöd för nytt exportschema för Grön Teknik till Skatteverket för digital inlämning
 • Mer information kring exportstatus för exporterade fakturor
 • Ny vy under Artiklar för att ange Projektunika priser

Projekt

 • Nu visas projektnamnet överst på alla undersidor för projekten
 • Ny design på Projektdagboken
 • Nu kan resultatrapport tas ut med från-till intervall för resultatenhet

Tidplanering

 • När man skapar en ny order i tidplaneringen så kommer dialogen för att orderbokning att lanseras automatiskt.
 • Fördela tid per arbetsdag är nu möjligt även när man redigerar en bokning i tidplaneringen
 • Nu sparas inställningarna för horisontell vy i tidplaneringen även om man växlar till vertikal vy
 • Märke/beskrivning uppdateras nu på bokningen om den ändras på order

Anläggningar och återkommande service

 • Översiktsbilden för anläggning har omarbetats för att bli tydligare och innehåller nya sökfunktioner
 • Skapa återkommande service
 • När order skapas från aktiviteter så kan nu ordertyp hämtas baserat på aktivitetstyp

 

RÄTTNINGAR

 • Se dokumentet nedan för rättningar i denna uppdatering

Läs om alla nyheter och rättningar här.


VERSIONSKRAV

För att Entré Portal ska fungera full ut krävs att den telefon man använder inte har för gammal version av operativsystemet i telefonen. Följande gäller:

 • Android version 8.1 eller senare.
 • iOS version 12.5 eller senare.

 

Kontakta mig