Nyheter/Rättningar Entré Portal Web 4.3.40

Uppdateringen innehåller rättningar för Entré Portal (EntreNet) i desktopläge i webbläsare och på surfplatta.

NYHETER

Order/Fakturering

 • Varning för låg täckningsgrad på orderraden enligt grundinställning 2556, eller inställning på artikelgruppen är nu även tillgänglig i orderradsregistreringen i Entré Portal.
 • Ny vy för orderdeltagare på orderns landningssida.

Projekt

 • Det går nu att ta bort Kontrakt så länge som det inte skapats några kopplade lyft på detta.
 • Nu visas grupperade registreringsmallar som flikar (som i orderregistreringen)

Tidregistrering

 • Ny kolumn för Beskrivande text tidöversikten som kan väljas till.
 • Nu kan administratörer registrera tid för andra i tidregistreringen. Detta styrs av inställningen ”Kan byta person i kalenderreg” på användaren. För användare med det valet aktivt får man en dropdownlista på anställda i Tidregistreringen och kan välja annan person än sig själv att registrera tid för.

Anläggningar och återkommande service

 • Ytterligare förbättringar kring hanteringen av funktioner i anläggning, återkommande service och utskrift av anläggningsloggar

Kunder

 • Kunddialogerna har ändrats till att fullt ut använda registreringsmallar från inställningar på Kundgruppen, alternativt angiven standardmall i grundinställning 283 – båda för Skapa ny och Redigera. Detta kommer även gälla när man skapar ny kund i samband med att man skapar ny order. Upp till tre mallar kan anges på kundgruppen.

Utskrifter och rapporter

 • Ny rapport för utskrift av kassajournal.

System

 • Nu krävs att användaren är Portaladministratör för att kunna ändra företagsuppgifter i Entré Portal, samt för att komma åt mer administrativa inställningar för konfiguration av t.ex. Checklistor, Kundgrupper mm vilka har blivit flyttade till System -> Registerhantering

 

RÄTTNINGAR

 • Se dokumentet nedan för rättningar i denna uppdatering

Läs om alla nyheter och rättningar här.


VERSIONSKRAV

För att Entré Portal ska fungera full ut krävs att den telefon eller surfplatta man använder inte har för gammal version av operativsystemet i telefonen.

Följande gäller:

 • Android version 10 eller senare.
 • iOS version 12.5 eller senare.

 

Kontakta mig