Nyheter och rättningar Office 5.10.2

 

Ladda ner dokumentet med nyheter och rättningar här >

Här visar vi några av nyheterna på vår Youtubekanal >

Se nyhetsdokumentet på vårt Kundtorg för att ta del av länkar till artiklar och videofilmer >

 

Uppdateringen innehåller flera korrigeringar och flera nya funktioner för Entré Office, både för mobilappen och webb-versionen.

 

Nya funktioner

 

Order:

 • Möjlighet att återöppna en order
 • Möjlighet att räkna om priser eller behålla befintliga priser vid byte av projektnummer, kundnummer, eller ordertyp på en order.
 • Aktivera husavdrag på delfakturor.
 • Ny widget för orderlista på startsida.
 • Exportera orderlista till Excel.

Fakturering:

 • Uppdaterad vy för betalningspåminnelser.
 • Visning av serie och fakturanummer vid e-postad faktura som PDF.
 • Göra kolumner sökbara i påminnelser och Husavdrag (ROT).

Projekt:

 • Projekt - Projektlista - gå till "Projektresultat" med objekt inkluderat om det är placerat på ett objekt.
 • Projektfakturering – Förfallodatum.
 • Ärv kundordernummer från projekt till faktureringsschema.
 • Widget för mina projekt.
 • Spara kolumner beroende på vilken vy du går in från.
 • Nya kolumner i projektlista

Offert:

 • Visa vem som har godkänt offerten.
 • Möjlighet att arkivera offert.
 • Lägg till nya kolumner i offert.

 

Redovisning:

 • SIE-import

 

Tidplaneringen:

 • Möjlighet att välja en 2-dagarsvy i tidsplaneringen.
 • Förbättrad vy för tidsplaneringen - inställning för att visa händelse.
 • Dubbelklicka i tidsplaneraren för att skapa en ny ordNya funktioner – Integrationer.

 

Förbättringar

Den här uppdateringen innehåller också flera buggfixar och förbättringar.  

 

Tidregistrering -

 • Summeringen av tid på order i mobilappen.  

 

Order

 • Kolumnurval sparas inte, kolumn för leverantörsnamn saknas.

 

Order

 • Favoritlista problem i sök artikel på orderrader.

 

Offert

 • Utskick av offert går iväg utan att man trycka på "Skicka".

 

Projekt

 • Mailadress från kunden kan inte väljas när man skapar en lyftplansfaktura.

 

System

 • Leverantörssaldolista till Excel visar bara två kolumner.

 

 

Versionsinformation

Entré Office/Ahlsell Office: 5.10.2

 

Versionskrav telefonläge - Entré Portal App för iOS eller Android telefon.

För att Entré Portal mobilapplikation ska stödjas måste dina mobila enheter uppfylla följande krav: 

Android version 11, eller senare  

Ios version 15, eller senare  

 

Skrivbord/webbläsare:

För Entré Portal stöds skrivbordsversionen i följande webbläsare

Crome 117.0.5938 eller senare

Edge 117.0.2045 eller senare 

Safari 17.0 eller senare 

 

Applikationen kan även fungera bra på andra webbläsare, men endast kvalitetssäkrad på dessa. 

* Mindre skillnader kan uppstå på grund av webbläsarens funktioner 

Kontakta mig