Nyheter och rättningar Office 5.12.9

 

Ladda ner dokumentet med nyheter och rättningar här >

Se nyhetsdokumentet på vårt Kundtorg för att ta del av länkar till artiklar och videofilmer >

 

Uppdateringen innehåller flera korrigeringar och flera nya funktioner för Entré Office, både för mobilappen och webb-versionen.

 

Nya funktioner

 

Projekt:

 • AI: Implementera varningar på projekt

Dokumenthantering:

 • Ny dokumenthantering, DMS3

Övrigt:

 • Nya kolumner i flera listor
 • Sortera kolumner utefter egen ordningsföljd
 • Omarbetat menyträd

 

Nya funktioner - Integrationer

Visma E-ekonomi:

 • Förbättringar av fakturaflöde - Fakturan hamnar nu i Visma så att man har möjlighet att redigera innan man bokför den

 

Förbättringar

Den här uppdateringen innehåller också flera buggfixar och förbättringar.  

 

Order

 • Ej möjligt att ange fast husavdrag för två personer
 • Problem med uppdatering av sida i Orderrader
 • Orderrader - tidsstämpeln på orderrader och transaktioner stämmer inte längre

 

Fellista

 • Problem med att söka flera gånger, måste uppdatera sidan i fliken Vidaredebitering (fellista)

 

Leverantörsreskontra

 • Går att spara en leverantörsfaktura utan gironummer

 

Projekt

 • Projektfakturor omvänd byggmoms

 

System

 • Komma fungerar inte i edge

 

Appen

 • Navigering fungerar ej i appen

 

 

 

Versionsinformation

Entré Office/Ahlsell Office: 5.12.9

 

Versionskrav telefonläge - Entré Portal App för iOS eller Android telefon.

För att Entré Portal mobilapplikation ska stödjas måste dina mobila enheter uppfylla följande krav: 

Android version 11, eller senare  

iOs version 15, eller senare  

 

Skrivbord/webbläsare:

För Entré Portal stöds skrivbordsversionen i följande webbläsare

Crome 117.0.5938 eller senare

Edge 117.0.2045 eller senare 

Safari 17.0 eller senare 

 

Applikationen kan även fungera bra på andra webbläsare, men endast kvalitetssäkrad på dessa. 

* Mindre skillnader kan uppstå på grund av webbläsarens funktioner 

Kontakta mig