Nyheter/Rättningar Entré Portal - Webb 5.8.6 (Entrenet)

 

Ladda ner dokumentet med nyheter och rättningar här >

Här visar vi några av nyheterna på vår Youtubekanal >

Se nyhetsdokumentet på vårt Kundtorg för att ta del av länkar till artiklar och videofilmer >

 

Uppdateringen innehåller flera nya funktioner och rättningar för Entré Portal (EntreNet) webbversion. Nedan beskrivs några av de viktigaste nyheterna och rättningarna.  

 

Nya funktioner och förbättringar 

 

Nya funktioner - Entré 

 
Orderhantering 
 • Förbättrad dialog för inställningar i prisjusteringar 
 • Möjlighet att ersätta 0,5-ökningen för ökning av antal vid registrering av artiklar med 1  

 

Fakturering 
 • Tillåt användare att åsidosätta varningar vid fakturering 

 

Redovisning 
 • Lägg till bild / dokument till manuellt verifikat 
 • Funktion för periodstängning 
 • Momsavstämningsrapport 
 • Visa belopp i transaktioner vid debet- och kreditmatchning 

 

Projektstyrning 
 • Bilagor till projektfakturor 
 • Ny design av projektresultat  
 • Hämta radberäkningsmall från projekt till order 

 

Anläggning 
 • Möjlighet att lägga till operatör på anläggning

 

Tidsregistrering 
 • Användare ska kunna ställa in en vecka som slutförd i tidsregistreringen 
 • Möjlighet att avvisa tidsregistreringar i tidattesten 
 • Utökad widget för registrerad tid till att omfatta föregående vecka  

 

Vidaredebitering av rader till order 
 • Funktion för manuell vidaredebitering 

 

Leverantörsfakturor 
 • Redigering av bokföringsrader på radnivå vid registrering av leverantörsfaktura 
 • Leverantörsfakturaregistrering - lägg till fält för Resultatenhet och Ordernummer 

 

Offert 
 • Filtrera i offertlistan på statusar 
 • Skriv ut PDF-filen från offerten 
 • Alternativ för pris och påslag/rabatt som ska visas på offerten (PDF och WEB) under offertrader 
 • Hämta det totala beloppet från offertraderna  
 • Skicka samma offert igen 
 • Ange omvänd skattskyldighet i offerten 
 • Gör flikarna I WEB-offerten mer synliga 

 

 

Nya funktioner - Integrationer

 

Inexchange 
 • Möjlighet att kontrollera status på exporterade fakturor till Inexchange och skicka igen efter korrigering  
 • Lägg till kontraktsfält i InExchange-integrering 

 

 

Förbättringar

 
Projekt
 • Förbättrad funktion för Kontraktsbeskrivning, längre text utan felmeddelanden.

 

Artiklar
 • Artiklar som är inaktiva visades nu inte på webben när man söker efter artiklar.

 

Order/Fakturering
 • Äta:nr hämtade felaktig beskrivning från annat projekt (visningsfel). Rättat.
 • Vid aconto fakturering skapas nu mappen för EDI bilagor.
 • Proformafaktura är rättad så det blir rätt momsbelopp. 
 • Proforma rättad när det gäller husavdrag.
 • Proformafaktura är rättad så att man ser arbetsbeskrivningen en gång. Kund

 

Kund
 • Vid borttag av kund tas även kontakter och leveransadresser bort.
 • Tar hänsyn till Grundinställning 1599, leveransadress automatisk.
 • Nu går det att exportera kundlista till Excel.

 

Appen
 • Nu kan man ta bild och bifoga dokument i Android mobil
 • Nu går det att öppna ett dokument via appen

 

Offert
 • Nu kan man skapa ny revision på offerten.

 

Leverantörsreskontra
 • Nu går det att redigera vidaredebiteringsposter

 

 

Versions information

Entré Portal (Webb): 5.8.6  

EntreNet: 1.3.925

Entré Windows Klient: 6.0.8108 

 

Versionskrav telefonläge - Entré Portal App för iOS eller Android telefon.

För att Entré Portal mobilapplikation ska stödjas måste dina mobila enheter uppfylla följande krav: 

Android version 11, eller senare  

Ios version 15, eller senare  

 

Skrivbord/webbläsare:

För Entré Portal stöds skrivbordsversionen i följande webbläsare

Crome 117.0.5938 eller senare

Edge 117.0.2045 eller senare 

Safari 17.0 eller senare 

 

Applikationen kan även fungera bra på andra webbläsare, men endast kvalitetssäkrad på dessa. 

* Mindre skillnader kan uppstå på grund av webbläsarens funktioner 

Kontakta mig