Nyheter/Rättningar Entré Portal – Webb 5.12.9 (Entrenet)

 

Ladda ner dokumentet med nyheter och rättningar här >

Se nyhetsdokumentet på vårt Kundtorg för att ta del av länkar till artiklar och videofilmer >

 

Denna uppdatering innehåller flera korrigeringar och flera nya funktioner för Entré Portal
(EntreNet), både för mobilappen och desktop/browser-versionen..

 

Nya funktioner

 

Entré

Lön:

 • Ny sida för löneexport

Fakturering:

 • Avtalsfakturering
 • Avtalstyper
 • Avtalsindex
 • Avtal
 • Fakturering
 • Texthantering för fakturering inkl. arbetsbeskrivning 

Anläggning:

 • Larmkodstyper

Projekt:

 •  Importera beräkningar
 •  AI: Implementera varningar på projekt

Övrigt:

 • Nya kolumner i flera listor
 • Sortera kolumner utefter egen ordningsföljd
 • Omarbetat menyträd

 

Rättningar

 

Entré

Order

 • Ej möjligt att ange fast husavdrag för två personer.
 • Kan inte koppla checklista till anläggning.
 • Efter uppdateringen har symbolen "Starta service" under anläggningen blivit svagt grön/grå och det går inte att starta service längre därifrån.
 • Problem med uppdatering av sida i Orderrader.
 • Orderrader - tidsstämpeln på orderrader och transaktioner stämmer inte längre.

Fellista

 • Problem med att söka flera gånger, måste uppdatera sidan i fliken Vidaredebitering
  (fellista).

Leverantörsreskontra:

 • Går att spara en leverantörsfaktura utan gironummer.

Projekt:

 • Projektfakturor omvänd byggmoms.
 • SVA på webben – bokföringsperiod

 

 

Versionsinformation

Entré Portal/Office: 5.12.9
EntreNet: 1.6.184
Entré Windows Client: 6.1.2064

Versionskrav telefonläge - Entré Portal App för iOS eller Android telefon.

För att Entré Portal mobilapplikation ska stödjas måste dina mobila enheter uppfylla följande krav: 

Android version 11, eller senare  

iOS version 15, eller senare
 

 

Skrivbord/webbläsare:

För Entré Portal stöds skrivbordsversionen i följande webbläsare

Crome 117.0.5938 eller senare

Edge 117.0.2045 eller senare 

Safari 17.0 eller senare 

 

Applikationen kan även fungera bra på andra webbläsare, men endast kvalitetssäkrad på dessa. 

* Mindre skillnader kan uppstå på grund av webbläsarens funktioner 

Kontakta mig