Utvärdering Fokusdag för Arbetsledare och Projektledare

Tack för att du deltog på Fokusdagen 17 januari.

För att vi ska veta vad vi kan förbättra till kommande Fokusdagar och Användarträffar så vill vi gärna veta dina synpunkter. Ska vi fortsätta med korta webbseminarier för er som arbetsledare och projektledare eller vill ni hellre träffas på plats antingen i Stockholm eller på utvalda orter runtom i landet?

Passa på att berätta hur du vill att vi ska göra. Det hjälper oss i planeringen inför kommande events. 

Tack på förhand!

Svaren är graderade 6-1 där 6 är bäst betyg och 1 är sämst.

Hur tyckte du att Fokusdagen var generellt?
Hur tyckte du att de som höll i webbinariet var?
I hur stor grad motsvarade innehållet dina förväntningar?
Hur var uppkoppling under webbinariet?
Om du hade problem med uppkopplingen - Berätta gärna vilka problem du upplevde:
Fick du tillräcklig info innan eventet?
Om Nej - Berätta vad du saknade:
Var det här ett bra upplägg med en digital Fokusdag för dig som jobbar som arbetsledare/projektledare?
Om vi skulle fortsätta med Fokusdagar (kortare webbseminarier) för arbetsledare/projektledare, vilka ämnen vill du då att vi tar upp?
Har du deltagit på någon av våra användarträffar?
Här kan du lämna ytterligare synpunkter till oss:

Vill du vara anonym ska du inte fylla i uppgifterna nedan. Om du fyller i uppgifterna har vi möjlighet att svara på dina synpunkter mm.
Namn:
Företag:
När du är nöjd med dina svar trycker du på Skicka.
Kontakta mig