Semesterårsbyte i Entré

Vill du ha hjälp med semesterårsbytet?

Vi erbjuder hjälp med:

  • Arbetsgång semesterårsbytet
  • Genomgång avstämningar och ackumulatorer
  • Semesterskuldslistan

Vi debiterar enligt följande (exkl moms).

Löpande debitering:

  • Löpande debitering 1 535 kr/tim

All bokning sker via support@hantverksdata.se. Ange bransch, antal anställda, antal företag samt hur ni tidsregistrerar (via portal, tidsregistrering i Entré eller tidsregistrerar inte). Detta för att vi ska kunna göra en tidsuppskattning på hur lång tid vi behöver boka in.

Din bokning vill vi ha snarast.

Kontakta mig