Hjälp oss i planeringen av årets användarträff

Det har varit en lång pandemi och länge sedan man kunde ha några större sammankomster. Nu lättar FHM på restriktionerna så det finns hopp om att kunna genomföra en användarträff i Stockholm. Självklart kommer det i så fall att bli ett hybridmöte så att man har möjlighet att delta digitalt om man inte vill vara på plats fysiskt.

Men hur ser du på att delta fysiskt?

Vi vill gärna veta hur du ställer dig till deltagandet så att vi vet om vi ska gå vidare med att boka lokaler och en eventuell kvällsaktivitet. Svara på enkäten nedan så hjälper du oss vidare i vårt arbete.

Hur vill du delta i höstens användarträff?
Om förutsättningarna finns, skulle du då vilja delta på en kvällsaktivitet (middag med show, musikal e dyl)?
Om du vill ha svar på din kommentar måste du ange namn och e-post
Kontakta mig