Entré Projekt

Denna kurs körs tillsvidare som en webbkurs.

Vem bör delta
Redovisningsansvarig samt Projektledare.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i redovisning samt ”veta” vad ett projekt är.

Kursens innehåll
Upplägg, uppföljning samt avslut av projekt, Prognos- och kalkylregistrering, Acontofakturering, Genomgång av projektrapporter, Lyftplan. Projekthantering på webben.

Kursens målsättning/syfte
Efter genomgången kurs ha fått fördjupade kunskaper om delsystemet.

Kurstider
09.00-16.00 inkl 1 timme lunch och bensträckare

Kursavgift
4 500 kr exkl moms

Kurstillfällen
Klicka här för datum och bokning

Kontakta oss gärna vid frågor info@hantverksdata.se

Kontakta mig