Utvärdering webbkurs

Svaren är graderade 1-6 där 6 är högsta betyg och 1 är lägsta betyg. 

6=Toppen, 5= Mycket bra, 4=Bra, 3=Mindre bra, 2=Dålig, 1=Mycket dålig. 
Motivera gärna ditt svar under varje grupp av frågor.

Obligatorisk fråga - Utvärderingen avser kurs:
Hur tyckte du att kursen var generellt?
Hur tyckte du att kursledaren var?
Hur tycker du att kursmaterialet var?
Hur var uppkoppling under kursen?
Om du hade problem med uppkopplingen - Berätta gärna vilka problem du upplevde:
Fick du tillräcklig info innan om hur kursen skulle gå till (uppkopplingen)?
Om Nej - Berätta vilken info du saknade:
Har du deltagit på någon kurs hos oss tidigare?
Har du deltagit på någon webbkurs hos oss tidigare?
Har du deltagit på någon av våra användarträffar?
Här kan du lämna ytterligare synpunkter till oss:

Vill du vara anonym ska du inte fylla i uppgifterna nedan. Om du fyller i uppgifterna har vi möjlighet att svara på dina synpunkter mm.
Namn:
Företag:
När du är nöjd med dina svar trycker du på Skicka. Du måste ange vilken kurs det gäller för att kunna skicka formuläret.
Kontakta mig