Webbkurser i Entré Office

Vi håller kostnadsfria korta webbkurser, ca 45 minuter, på nedanstående datum under våren. Syftet är att ni skall få möjlighet att få en repetition och fördjupa era kunskaper i de olika funktionaliteter som finns i Office. Webbkurserna är även för de som är nyfikna på hur man kan effektivisera sin administration och spara tid och pengar.

Du behöver en dator med Internetuppkoppling där du följer demon på skärmen och där du lyssnar och kan ställa frågor till den som håller demon. 

Orderhantering

En genomgång av orderflödet: hur man skapar nya order, registrerar tid och material, skapar egna artiklar, checklistor mm via webben.

Datum och anmälan

Kundreskontra & Rapportcentralen

Under detta pass går vi igenom hur man gör kundinbetalningar, plockar ut ROT/RUT-filer samt vilka rapporter som finns i systemet.

Datum och anmälan

Montörer mobilapp

Genomgång av funktionaliteterna i appen: hur man skapar ny order, registrerar tid, material, checklistor, använder kameran för dokumentation.

Datum och anmälan

Leverantörsreskontra & Redovisning

Vi går igenom modulerna leverantörsreskontra och redovisning, hur man skapar nya leverantörsfakturor både manuella och EDI, genomför leverantörsbetalningar samt manuella verifikat och momsrapporten

Datum och anmälan

Projektredovisning

Genomgång av modulen projekt, dess funktioner så som projektanalysen, projektplaneringen och projektdagboken.

Datum och anmälan

Support tips & trix

Supporten går igenom de vanligaste supportärenden där ni också har möjlighet att få svar på generella systemfunktionaliteter.

Datum och anmälan

Kontakta mig