Referens - Rydgruppen AB

Thomas Åkerdahl, IT-ansvarig

Idag arbetar jag nästan enbart med datoriseringen och hur vi ska koppla ihop alla 56 företag i koncernen till en central datamiljö på huvudkontoret här i Sundsvall. Vi är ungefär 300 anställda i koncernen och det finns ju enorma samordningsfördelar att göra. Förutom de affärsmässiga så förstås även när det gäller intern kommunikation och möjlighet att utnyttja de modernaste IT-hjälpmedlen. Vi utbildar våra dotterföretag i datorhantering. Vi lägger upp automatiska uppdateringar, gemensamma rutiner, skapar enkla tydliga strukturer så att alla kan känna igen sig och så att det går att göra rättvisande jämförelser.

Med Entré innebär det till exempel att vi inte behöver få ut allt på papper. Vi får också enklare att söka upp historiska data. Vi kan ställa in olika åtkomstnivåer på användarna. Och framför allt är programmet väldigt enkelt att förstå och använda. Fördelarna med Hantverksdata är att de är lyhörda och måna om att hitta lösningar som hjälper oss vidare i vår verksamhet.

Företaget har sitt ursprung i Sundsvall där Erik Ryd 1947 startade Ryds Glasmästeri. Nu leds företaget av tredje generationen Ryd genom sonsonen Magnus. Idag är Rydgruppen dominerande i Sverige när det gäller utbyte och reparation av bilglas. Många av deras verkstäder är specialiserade på enbart bilglas medan andra är s.k. blandglasmästerier med såväl planglas som bilglas i sitt produktprogram.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hantverksdatas nyhetsbrev tar upp trender inom affärssystem och de olika hantverksbranscherna, mässor och seminarier där ni kan möta oss samt det senaste kring företagets produkter. Anmäl dig så får du koll på det senaste! 

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar