Nyheter/Rättningar Entré 5.8.4443 till Entré 6.0.8039

Vid versionskontroll i uppdateringsrutinen kommer senaste version att presenteras som 5.8.608039 vilket endast är namnet på uppdateringspaket för Entré 6.0.8039 .

Hämta dokumentet om Nyhter och rättningar här.

 

Nyheter Tid/Lön

  • På en registreringskod är nu alternativet ”Hantering av text” utökad med alternativet ”Får inte anges”, dvs på denna tidkod får ingen egen text anges på tidsraden vid tidsregistrering. Detta gäller vid tidsregistrering i Entré och Entrenet.

Rättningar Redovisning

  • Vid export av SIE-filer har vissa justeringar gjorts i filernas layout för att uppfylla de formella kraven för SIE. Samma information som förut finns med i filerna.

Rättningar Kundreskontra

  • Rättning av fel vid inläsning av OCR återrapportering i formatet ISO2022XML.

Rättningar Kundreskontra

  • Om man bara angav sökväg men inte filnamn fick man ett fel vid leverantörsbetalningar.

 

Om uppdateringen:

Notera att ni som har Entré installerat centralt hos Golvkedjan, Comfort eller i Hantverksdatas molntjänst INTE skall genomföra den här uppdateringen på egen hand, det kommer att göras centralt.

Ni som kör Entré på ett fjärrskrivbord/terminal server/Citrix måste prata med er IT-administratör eftersom det krävs administrativa rättigheter på servrarna för att kunna genomföra uppdateringen.

Hur man uppdaterar Entré >

Kontakta mig