Nyheter/Rättningar Entré Portal 5.1.19

NYHETER

  • Nu kan man använda swipe även i tidplaneringen för att navigera till den bokade orderns adress, checka in, registrera tid, skanna material, eller ta ett foto till ordern, på samma sätt som i orderlistan.

RÄTTNINGAR

  • Arbetsledare eller huvudansvarig kan nu ange ny huvudansvarig även i appen.
  • Detta har man tidigare kunnat göra i webben.
  • Det gick inte att attestera en leverantörsfaktura i appen efter att man granskat den. Detta är nu rättat
  • I vissa fall gick det inte att skicka en offert från surfplattan

 

Läs mer om alla nyheter och rättningar här.

 

 

VERSIONSKRAV

För att Entré Portal ska fungera full ut krävs att den telefon man använder inte har för gammal version av operativsystemet i telefonen.

Följande gäller:

  • Android version 10 eller senare.
  • iOS version 12.5 eller senare.

 

Kontakta mig