Uppdatering Entré 5.8.3200 till Entré 5.8.4065

Nu finns en ny version av Entré tillgänglig vilken bl.a. innehåller


• Skattetabeller/Skatteberäkning för 2021.
• Engångsskattetabell för 2021.
• Arbetsgivaravgifter för 2021.
• Löneår 2021 med nya värden.
• Kalendern - helgdagar för 2021.
• Nya regler för RUT
• ROT/RUT och kommande Grön teknik går nu under benämningen Husavdrag

Läs mer om övriga nyheter och rättningar som ingår i uppdateringen i dokumentet nedan:

Nyheter i Entré version 5.8.4065

 

Läs mer om nyheter och uppdateringar för Entré Glas nedan:  

Nyheter i Entré Glas version 5.8.7661

 

Denna uppdatering innehåller ett antal nyheter, samt rättningar och förbättringar av befintlig funktionalitet.

Se till att ha genomfört uppdateringen senast den 17/1 2021 för att undvika störningar i Entré Portal.

 

Bevakning av kreditfakturor hos Bankgirot upphör
Bankgirot har tillhandahållit en tjänst för att bevaka kreditfakturor så att de automatiskt dras mot inkommande debetfaktura. Varken Nordea eller det nya betalningsformatet ISO 20022 XML har dock stöd för bevakning av kreditfakturor. Tjänsten Bankgirot har tillhandahållit har dessutom krävt att användaren läser in återrapporteringsfilerna i rätt ordning, vilket har upplevts som krångligt.

Därför har vi fattat beslut om att redan nu ta bort stödet för bevakning av kreditfakturor i filer till Bankgirot och har plockat bort möjligheten att skicka en ensam kredit till Bankgirot i leverantörsbetalningar.

Från och med den här versionen måste en kredit alltid matchas mot en debet. Denna ändring är en anpassning som vi gjort för att stödja framtida betalningsformat (ISO 20022 XML).

Detta innebär rent praktiskt att bevakningen av kreditfakturor flyttas tillbaka till kunden. Vid betalning kommer man alltid att försöka matcha debet och kredit så att betalningsfilen bara innehåller faktiskt utnyttjat belopp på kreditfakturan. Detta sker med automatik när betalningsförslagen presenteras. Funktionen har funnits länge i formaten Corporate File Payment (Nordea) samt i betalningsformatet ISO 20022 XML.

Detta innebär även att om man har kreditfakturor hos Bankgirot för bevakning kommer dessa att fortsätta att bevakas. Är det så att kreditfakturan inte nyttjas utan skickas tillbaka till kunden kommer den efter annullering i bevakningen kräva en motsvarade debetfaktura för att kunna nyttjas.

 

Om uppdateringen: 

Notera att ni som har Entré installerat centralt hos Golvkedjan, Comfort eller i Hantverksdatas molntjänst INTE skall genomföra den här uppdateringen på egen hand, det kommer att göras centralt.

Ni som kör Entré på ett fjärrskrivbord/terminal server/Citrix måste prata med er IT-administratör eftersom det krävs administrativa rättigheter på servrarna för att kunna genomföra uppdateringen. 

 

Hur man uppdaterar Entré >>

Kontakta mig