Kursdokumentation Projekt

Här är den kursdokumentation du behöver när du deltar i kursen Projekt.

Ett tips är att skriva ut (enkelsidigt) och sätta in dokumenten i en pärm med 1-10 register. Dokumenten är numrerade där siffran anger den flik de ska sitta under.

Försättsblad:

Innehållsförteckning

Flik 1:

Projektflöde

Flik 2:

Projekttyper registreringsmallar

Flik 3:

Underobjekt

Flik 4:

Skapa/ändra projekt

Flik 5:

Kalkyl prognos

Flik 6:

Lyftplan fakturering

Flik 7:

Projektunderlag

Rapporter

Flik 8:

Allmän

Flik 9:

Grundinställningar

Flik 10:

Projekt på webben

Flik 11

Avvikelse på webben

Kontakta mig