Kursdokumentation Lön Fortsättning

Här är den kursdokumentation du behöver när du deltar i kursen Lön Fortsättning.

Ett tips är att skriva ut (enkelsidigt) och sätta in dokumenten i en pärm med register. Dokumenten är numrerade där första siffran anger fliken och andra siffran den ordning de ska sitta under fliken.

Försättsblad:

0 Agenda

Flik 1:

01-0 Tidkoder

Flik 2:

02-0 Lönearter

02-1 Debiteringskoder

02-2 Lönepriskoder

Flik 3:

03-0 Ackumulatorer

03-1 Ack per raddatum

Flik 4:

04-0 Frånvarohantering

Flik 5:

05-0 AGI

05-1 Justerad förmån

Flik 6:

06-0 Schemakoder

Kontakta mig