Dokumentation inför Lönedag

Här är den dokumentation du behöver när du deltar i på Lönedagen 2021.

Ett tips är att skriva ut (enkelsidigt) och sätta in dokumenten i en pärm med 1-5 register. Dokumenten är numrerade där första siffran anger fliken och andra siffran den ordning de ska sitta under fliken.

Försättsblad:

0 Agenda

Flik 1:

1. Checklista årsskifte Lön

1a. FOS 2022

1b. Bilförmån

Flik 2:

2. Nytt löneår

Flik 3:

3. Fora 2021

Flik 4:

4a. Arbetstidsförkortning Glas 2022

4b. Arbetstidsförkortning Måleri 2022

4c. Arbetstidsförkortning VVS 2022

Flik 5:

5. Avstämning Lönekonton

Kontakta mig