Kursdokumentation Lön Grund

Här är den kursdokumentation du behöver när du deltar i kursen Lön Grund.

Ett tips är att skriva ut (enkelsidigt) och sätta in dokumenten i en pärm med 1-5 register. Dokumenten är numrerade där första siffran anger fliken och andra siffran den ordning de ska sitta under fliken.

Försättsblad:

0 Agenda

Flik 1:

1-1 Grundläggande funktionalitet

Flik 2:

2-1 Personregistret

Flik 3:

3-1 Tidkod till löneart

3-2 Registrera tid

3-3 Sök och ändra tidsregistrerad tid

3-4 Frånvarohantering och frånvaroregister

Flik 4:

4-1 Checklista Löneavräkningen

4-2 Lönespecifikationen 

4-3 Backning av avräknad lön

4-4 Slutlön 

4-5 Utskrift semesterskuld 

Flik 5:

5-1 Sök lönerader kontering semester

5-2 Arbetsgivarintyg

Kontakta mig